Rechten en Plichten

Rechten en Plichten

Wanneer je lid bent bij Asopos de Vliet zijn er een aantal rechten en plichten. Lees deze zorgvuldig door voordat je tekent voor het lidmaatschap. Vragen kun je direct stellen bij je inschrijving of je kunt vooraf contact opnemen met het bestuur via [email protected].

Rechten:

• Je hebt recht op het lopen van een kampweekend, deze worden georganiseerd van 21 tot en met 23 augustus, en 26 tot en met 28 augustus.

• Je mag zo vaak roeien als je wilt in de boten die Asopos de Vliet beschikbaar stelt, gekoppeld aan je niveau. In de eerste maanden mag je alleen roeien onder begeleiding van een coach.

• Je leert op een goede en snelle manier de beginselen van het roeien door coaches, die door Asopos de Vliet worden verzorgd.

• Je bent welkom op de sociëteitsavonden die iedere maandag en donderdag worden gehouden. Op deze avonden kun je ook blijven eten.

• Je mag deelnemen aan de activiteiten die Asopos de Vliet organiseert.

• Je hebt recht op een sleutel en hiermee toegang tot de gebouwen van Asopos de Vliet. De sleutel is tegen betaling verkrijgbaar bij het bestuur van Asopos de Vliet.

• Je wordt ingeschreven als lid bij de KNRB en mag wedstrijden starten, uitkomend voor Asopos de Vliet.

• Tijdens de introductieperiode (6 augustus tot en met 1 oktober) heb je kosteloos recht op:

• Deelname aan de introductieperiode

• Deelname aan de inauguratie

 

Plichten:

• Als proeflid van Asopos betaal je €32,- voor het introductiepakket.

• Deelname aan het kamp kost daarbovenop eenmalig €30,-. Afmelden voor het kamp kan tot drie dagen voor aanvang (dinsdag 18 augustus (23:59) en vrijdag 21 augustus (23:59)) door te mailen naar [email protected]

• Je kunt je proeflidmaatschap tot 1 oktober 2020 opzeggen, hiermee vervallen de kosten voor het proeflidmaatschap niet. Doe je dit niet, dan wordt je proeflidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2020-2021. Hierna zul je aan onderstaande verplichtingen moeten voldoen.

• Als lid betaal je €123,55 als contributie voor een verenigingsjaar (1 september 2019 – 31 augustus 2020).

• Als lid betaal je €37,45 als KNRB-contributie voor een verenigingsjaar (1 september 2019 – 31 augustus 2020). 

• Als eerstejaars moet je eenmalig voor de vereniging werken, door middel van werkacties. Deze kunnen ook afgekocht worden voor €160,-. Deze betalingsverplichting komt niet te vervallen als de werkacties door omstandigheden niet door kunnen gaan. 

• In je eerste jaar moet je een aantal keer een afwas- of terreintaak doen. Dit behoort niet tot de werkactie.

• Je lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen voor het volgende verenigingsjaar kan jaarlijks schriftelijk voor 16 juli bij de Ab Actis.

• Je moet je houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en het dagelijks reglement van Asopos de Vliet. Deze kun je inzien voor je inschrijving en ontvang je na je inschrijving per e-mail van de Ab Actis.

 

Betaling

Het voldoen van bovengenoemde betalingsverplichtingen aan Asopos de Vliet gebeurt, tenzij je hier andere afspraken over maakt met de Quaestor, per automatische incasso met een maximum dat gedefinieerd is in het HR. Met je (online) inschrijving machtig je de Quaestor der A.L.S.R.V. Asopos de Vliet om de kosten samenhangend met je lidmaatschap van de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet af te schrijven van je rekening. Extra kosten waarvoor een separate machtiging wordt getekend, kunnen geïncasseerd worden bovenop het maximum.

We raden je aan het resterende programma van de EL CID te doorlopen, ondanks dat je al hier lid bent geworden. De EL CID is de perfecte manier om Leiden te leren kennen. Asopos de Vliet leer je kennen tijdens de introductieperiode. We wensen je een sportieve, plezierige tijd bij Asopos de Vliet en hopen je vaak op het water en in de sociëteit tegen te komen!